Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 73/13. čl. 75. st. 3. b.)

XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI

1. Obveza plaćanja PDV-a
Članak 75.
(1) PDV mora plaćati:
(3) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:
b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,

Isporučitelj otpada neće na svojim računima obračunati PDV, nego će obvezu obračuna prenijeti na društvo koje otkupljuje otpad (tj. na nas).

Na računu je potrebno staviti napomenu:

“Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. b.” (i ne obračunati PDV, tj. prenijeti poreznu obavezu na kupca)

Korištene katalizatore otkupljujemo i od obrta i poduzeća.

Ukoliko imate katalizatora javite nam se i dogovorit ćemo kada možemo procijeniti vrijednost vaše robe i dati vam ponudu.

Ako vam ponuda odgovara, uplaćujemo iznos sa ponude i odvozimo stare katalizatore ili keramiku iz istih. Izdajete nam R1 račun bez obračunatog PDV-a (sa napomenom opisanom iznad).
Ovlašteni i obavezni smo ispunjavati potrebni prateći list za neopasan otpad, te nakon zbrinjavanja otpada šaljemo vam nazad vaš primjerak.