FIZIČKE OSOBE

Ukoliko se ne radi o osobnoj imovini građana i ne radi se o samostalnoj djelatnosti poreznog obveznika onda se isplata smatra “drugim dohotkom” u skladu s čl. 32. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 177/04. – 22/12.) i obavezni smo obračunati, obustaviti i uplatiti obvezni porez i prirez.

Osobe koje prodaju otpad moraju biti punoljetne.
Trebaju predati osobnu iskaznicu na uvid.
Za ispunjavanje otkupnog bloka potrebni su nam podaci:

Ime i prezime
Adresa
OIB
Broj žiro računa
Datum rođenja
Br. osobne iskaznice