Usporedbe isplata i obaveza kod otkupa katalizatora od fizičkih osoba koji prodaju vlastiti otpad, fizičkih osoba sakupljača i pravnih osoba.

Pero – prodaje otpad mjesečno za iznos do 1.600 kn
Marko – bavi se sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina i prodaje mjesečno za više od 1.600 kn
Auspuh d.o.o. – je poduzeće proizvođač ili sakupljač otpada

Procijenjena vrijednost katalizatoraDoprinosiPDVIsplata na računDodatna doprinosi (naša obaveza)
Pero1.500 kn0 kn0 kn1.500 kn0 kn
Marko3.000 knMirovinsko 1. stup 450 kn
Mirvinsko 2. stup 150 kn
Porez 600 kn
Prirez 108 kn
0 kn1.692 knzdravstveno,
ozljede,
zapošljavanje
= 450 kn
Auspuh d.o.o.3.000 kn0 kn0 kn3.000 kn0 kn