Novosti

Katalizatori

Vrste katalizatora:

Katalizatori
Katalizatori

Katalitički sloj tj. plemeniti metali (platina, paladij, rodij):

Katalitički sloj

Klasični keramički katalizatori

keramicki katalizatori
Keramički katalizatori

Većina katalizatora na tržištu u sebi ima jezgru izrađenu od keramike. Na površinski sloj strukturnih saća katalitičke jezgre se nanosi vrlo tanki sloj plemenitih metala (platina, paladij ili rodij).

Keramički katalizator

Metalni katalizatori

metalni katalizatori
Metalni katalizatori

Pojavljuju se uglavnom kod jačih automobila gdje kroz ispušni sustav vozila prolaze veće temperature pa je metalna jezgra izdržljivija i teže se oštećuje. Npr. kod BMW E39 528i, BMW E38 735i V8, BMW “M” serija, BMW Z3, Volkswagen VR6 Syncro, Volkswagen 1.8T, Seat Leon 1.8T, Audi A4 2.0T, Honda S200, Opel Signum 3.0 V6, Škoda Felicia

Metalni katalizatori

Zamjenski katalizatori

Zamjenski

Zamjenski ili univerzalni katalizatori sadrže vrlo vrlo malu kolićinu plemenitih metala (oko petine homologiranih a i niže) a neki ništa. Zamjenski katalizatori nisu dizajnirani za određenu vrstu motora i njihov protutlak nije zadovoljavajući. Postoje: Bosal, B&D, B&J, Walker, Cisa, AWG, Wep

Zamijenski katalizator
Zamjenski katalizator

Razlike između “pravih” homologiranih i zamjenskih katalizatora je u većini slučajeva očita:

Razlike
Razlike

(tko nije pogodio, donji katalizator na slici je zamjenski)

Filteri čestica, DPF, RF, PF

Filter čestica

Dizelski motori u radu pored ostalih onečišćujućih tvari stvaraju i značajnu količinu čađe. Te čestice zbog svojih mikroskopskih veličina mogu dospjeti duboko u pluća i biti izuzetno štetni za tijelo. Za filtriranje tih čestica na vozila se stavljaju filteri.

Ima ih kod vozila BMW E60 530d, BMW E36 735d, BMW E90 320d, JTD Iveco, Volkswagen 1,4 PD TDI

Filteri čestica
Filteri čestica

Kako rade:

Filteri čestica

Katalizatori kao i svi ostali dijelovi na automobilima se mogu kvariti.

Mogući kvarovi katalizatora:

  • Unutarnja oštećenja. Vibracije i udarci oštećuju katalizator i mogu uzrokovati oštećenja keramičke jezgre.
  • Otopljeni katalizator. Pokretanje automobila guranjem može biti jedan od uzroka. Manjak goriva ili omjer puno zraka na količinu goriva mogu biti uzroci. Neizgoreno gorivo prolazi kroz ispušni sustav sa temperaturom od 400°C i stigne do katalizatora gdje se tada odmah zapali i topi keramičku jezgru.
  • Istrošeni katalizator. Do istrošenja katalizatora može doći zbog više razloga., između ostalog i zbog istrošenja lambda senzora, zbog onečišćenog goriva različitim aditivima kao i zbog onečišćenog goriva olovom.

Dozvola za otkup katalizatora

 Prateći list

Ispunjavamo zakonom propisani prateći list.

Dozvola za otkup katalizatora

Ministarstvo Zaštite Okoliša i Prirode

 

Odlukom Ministarstva Zaštite Okoliša i Prirode:
•    Klasa: 351-02/12-24/106
•    Klasa: 351-02/12-22/211
Upisani smo u popis pravnih i fizičkih osoba koji se bave djelatnošću izvoza i prijevoza neopasnog otpada.

 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 

•    Klasa: UP/I-351-02/12-008/31
Dobili smo dozvolu za djelatnosti skupljanja i skladištenja neopasnog otpada.

Otkup katalizatora od pravnih osoba

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 73/13. čl. 75. st. 3. b.)

XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI

1. Obveza plaćanja PDV-a
Članak 75.
(1) PDV mora plaćati:
(3) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:
b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,

Isporučitelj otpada neće na svojim računima obračunati PDV, nego će obvezu obračuna prenijeti na društvo koje otkupljuje otpad (tj. na nas).

Na računu je potrebno staviti napomenu:

“Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. b.” (i ne obračunati PDV, tj. prenijeti poreznu obavezu na kupca)

Korištene katalizatore otkupljujemo i od obrta i poduzeća.

Ukoliko imate katalizatora javite nam se i dogovorit ćemo kada možemo procijeniti vrijednost vaše robe i dati vam ponudu.

Ako vam ponuda odgovara, uplaćujemo iznos sa ponude i odvozimo stare katalizatore ili keramiku iz istih. Izdajete nam R1 račun bez obračunatog PDV-a (sa napomenom opisanom iznad).
Ovlašteni i obavezni smo ispunjavati potrebni prateći list za neopasan otpad, te nakon zbrinjavanja otpada šaljemo vam nazad vaš primjerak.

Otkup katalizatora od fizičkih osoba

FIZIČKE OSOBE

Ukoliko se ne radi o osobnoj imovini građana i ne radi se o samostalnoj djelatnosti poreznog obveznika onda se isplata smatra “drugim dohotkom” u skladu s čl. 32. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 177/04. – 22/12.) i obavezni smo obračunati, obustaviti i uplatiti obvezni porez i prirez.

Osobe koje prodaju otpad moraju biti punoljetne.
Trebaju predati osobnu iskaznicu na uvid.
Za ispunjavanje otkupnog bloka potrebni su nam podaci:

Ime i prezime
Adresa
OIB
Broj žiro računa
Datum rođenja
Br. osobne iskaznice

 

 

  • Obaveze
    Permalink ObavezeGallery

    Usporedbe isplata nakon procijenjenih vrijednosti starih katalizatora

Usporedbe isplata nakon procijenjenih vrijednosti starih katalizatora

Usporedbe isplata i obaveza kod otkupa katalizatora od fizičkih osoba koji prodaju vlastiti otpad, fizičkih osoba sakupljača i pravnih osoba.

Pero – prodaje otpad mjesečno za iznos do 1.600 kn
Marko – bavi se sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina i prodaje mjesečno za više od 1.600 kn
Auspuh d.o.o. – je poduzeće proizvođač ili sakupljač otpada

Procijenjena vrijednost katalizatoraDoprinosiPDVIsplata na računDodatna doprinosi (naša obaveza)
Pero1.500 kn0 kn0 kn1.500 kn0 kn
Marko3.000 knMirovinsko 1. stup 450 kn
Mirvinsko 2. stup 150 kn
Porez 600 kn
Prirez 108 kn
0 kn1.692 knzdravstveno,
ozljede,
zapošljavanje
= 450 kn
Auspuh d.o.o.3.000 kn0 kn0 kn3.000 kn0 kn

 

Malo informacija o 1. i 2. stupu mirovinskog osiguranja

Prilikom otkupa katalizatora od fizičkih osoba sakupljača moramo uplatititi obavezne doprinose između kojih su i doprinosi za mirovine.

Neke osnovne informacije o mirovinskim fondovima i njihovim obaveznim 1. i 2. stupovima:

I. stup – obvezni 
Prvi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Svi zaposleni osiguranici u ovaj stup, prema sili zakona, izdvajaju 15 % bruto plaće, a što odlazi u mirovinski fond Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Ta sredstva koriste se za isplatu mirovina sadašnjih umirovljenika. Kada ti osiguranici steknu uvjete za mirovinu HZMO će im početi isplaćivati mirovine u skladu sa Zakonom. Mirovina iz prvog mirovinskog stupa ne može se prenijeti na drugu osobu, niti se može naslijediti.

Visina te mirovine usklađuje se svakih šest mjeseci s polovicom zbroja rasta troškova života i plaća. Vlada, a ne tržište određuje visinu vrijednosti mirovine za čiju isplatu jamči država. Eventualni manjak novca za ostvarenje dosegnutih prava namiruje se iz državnog proračuna.

II. stup – obvezni
Drugi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje za starost, na temelju individualne kapitalizirane štednje. Obvezno je za sve osiguranike mlađe od 40 godina. Osobe u dobi između 40 i 50 godina mogle su tijekom mirovinske reforme također izabrati svoj obvezni mirovinski fond. Sada to više nemaju pravo, osim ako su u to vrijeme bile nezaposlene pa su se sada ponovno zaposlile.

Iz bruto plaće svakog osiguranika uplaćuje se 5 % doprinosa u obvezni mirovinski fond koji je osiguranik sam odabrao. Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se isključivo na šalteru Središnjeg registra osiguranika – REGOS, u poslovnicama FINA-e.

Mirovinski fondovi prikupljeni novac ulažu na financijskim tržištima i ostvaruju dobit koja uvećava mirovinsku štednju na osobnim mirovinskim računima članova fonda. Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakom trenutku zna koliko ušteđenih i oplođenih sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u obveznom mirovinskom fondu.

Osiguranik u svakom trenutku, ukoliko je nezadovoljan uslugom, može promijeniti obvezni mirovinski fond. U prve tri godine zaračunava se propisana izlazna naknada iz fonda, a nakon tri godine članstva prelazak je besplatan.

Kada stekne uvjete za mirovinu, osiguranik odabire mirovinsko osiguravajuće društvo i u njega prenosi svoj kapital iz mirovinskog fonda čiji je do tada bio član. S odabranim mirovinskim osiguravajućim društvom osiguranik sklapa ugovor o isplati mirovine u jednom od 2 moguća oblika: pojedinačna ili zajednička mirovina od kojih svaka može biti doživotna ili sa zajamčenim razdobljem isplate.

Ako član obveznog fonda umre prije nego je počeo koristiti mirovinu, sredstva ušteđena na njegovom osobnom mirovinskom računu su nasljedna i pripast će zakonskim nasljednicima.