Prateći list

Ispunjavamo zakonom propisani prateći list.

Dozvola za otkup katalizatora

Ministarstvo Zaštite Okoliša i Prirode

 

Odlukom Ministarstva Zaštite Okoliša i Prirode:
•    Klasa: 351-02/12-24/106
•    Klasa: 351-02/12-22/211
Upisani smo u popis pravnih i fizičkih osoba koji se bave djelatnošću izvoza i prijevoza neopasnog otpada.

 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 

•    Klasa: UP/I-351-02/12-008/31
Dobili smo dozvolu za djelatnosti skupljanja i skladištenja neopasnog otpada.