Otkup katalizatora

otkup katalizatora

Dozvola za otkup katalizatora

 Prateći list

Ispunjavamo zakonom propisani prateći list.

Dozvola za otkup katalizatora

Ministarstvo Zaštite Okoliša i Prirode

 

Odlukom Ministarstva Zaštite Okoliša i Prirode:
•    Klasa: 351-02/12-24/106
•    Klasa: 351-02/12-22/211
Upisani smo u popis pravnih i fizičkih osoba koji se bave djelatnošću izvoza i prijevoza neopasnog otpada.

 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 

•    Klasa: UP/I-351-02/12-008/31
Dobili smo dozvolu za djelatnosti skupljanja i skladištenja neopasnog otpada.

Otkup katalizatora od pravnih osoba

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 73/13. čl. 75. st. 3. b.)

XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI

1. Obveza plaćanja PDV-a
Članak 75.
(1) PDV mora plaćati:
(3) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:
b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,

Isporučitelj otpada neće na svojim računima obračunati PDV, nego će obvezu obračuna prenijeti na društvo koje otkupljuje otpad (tj. na nas).

Na računu je potrebno staviti napomenu:

“Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. b.” (i ne obračunati PDV, tj. prenijeti poreznu obavezu na kupca)

Korištene katalizatore otkupljujemo i od obrta i poduzeća.

Ukoliko imate katalizatora javite nam se i dogovorit ćemo kada možemo procijeniti vrijednost vaše robe i dati vam ponudu.

Ako vam ponuda odgovara, uplaćujemo iznos sa ponude i odvozimo stare katalizatore ili keramiku iz istih. Izdajete nam R1 račun bez obračunatog PDV-a (sa napomenom opisanom iznad).
Ovlašteni i obavezni smo ispunjavati potrebni prateći list za neopasan otpad, te nakon zbrinjavanja otpada šaljemo vam nazad vaš primjerak.

Otkup katalizatora od fizičkih osoba

FIZIČKE OSOBE

Ukoliko se ne radi o osobnoj imovini građana i ne radi se o samostalnoj djelatnosti poreznog obveznika onda se isplata smatra “drugim dohotkom” u skladu s čl. 32. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 177/04. – 22/12.) i obavezni smo obračunati, obustaviti i uplatiti obvezni porez i prirez.

Osobe koje prodaju otpad moraju biti punoljetne.
Trebaju predati osobnu iskaznicu na uvid.
Za ispunjavanje otkupnog bloka potrebni su nam podaci:

Ime i prezime
Adresa
OIB
Broj žiro računa
Datum rođenja
Br. osobne iskaznice

 

 

  • Obaveze
    Permalink ObavezeGallery

    Usporedbe isplata nakon procijenjenih vrijednosti starih katalizatora

Usporedbe isplata nakon procijenjenih vrijednosti starih katalizatora

Usporedbe isplata i obaveza kod otkupa katalizatora od fizičkih osoba koji prodaju vlastiti otpad, fizičkih osoba sakupljača i pravnih osoba.

Pero – prodaje otpad mjesečno za iznos do 1.600 kn
Marko – bavi se sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina i prodaje mjesečno za više od 1.600 kn
Auspuh d.o.o. – je poduzeće proizvođač ili sakupljač otpada

Procijenjena vrijednost katalizatoraDoprinosiPDVIsplata na računDodatna doprinosi (naša obaveza)
Pero1.500 kn0 kn0 kn1.500 kn0 kn
Marko3.000 knMirovinsko 1. stup 450 kn
Mirvinsko 2. stup 150 kn
Porez 600 kn
Prirez 108 kn
0 kn1.692 knzdravstveno,
ozljede,
zapošljavanje
= 450 kn
Auspuh d.o.o.3.000 kn0 kn0 kn3.000 kn0 kn